Salangen

historielag

Kulturminnedagene

Salangen historielag har vært med å markere Kulturminnedagene helt siden 1993. I 2014 vant historielaget Kulturminnedagsprisen 2014. Kulturvernforbundet valgte å tildele prisen til Salangen historielag på grunn av deres sterke engasjement for lokalhistorien over flere år. Les mer..

Årbøkene

Årbøkene er viktig for aktiviteten i Salangen historielag. Disse lokalhistoriske bøkene har kommet ut hvert år

Arrangementer

Historielaget arrangerer ulike turer og tilstelninger, som varierer gjennom året, ovenfor her er det årsmøte i Troms historielag, som er en paraplyorganisasjon for fylkeslagene.

Om oss

Salangen historielagSalangen kommune i Troms, ble stiftet i 1984. Historielaget arbeider for å skape interesse for lokalsamfunnets historie og øke kunnskapen om bygdas historie gjennom tidene. Det har siden 1995 vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Historielaget arbeider med å registrere og bevare kulturminner og med å spre informasjon om historien i regionen. Sentralt i arbeidet står årboka, Årboka for Salangen. Den gis ut hvert år like før jul og har kommet ut siden 1985. Boka inneholder artikler fra fjern og nær fortid i regionen.

Salangen historielag er også part i høringer og kulturell aktivitet i kommunen.

Snakk med oss