Kulturminnedagen

Salangen historielag har vært med å markere Kulturminnedagene helt siden 1993. I 2014 vant historielaget Kulturminnedagsprisen 2014. Kulturvernforbundet valgte å tildele prisen til Salangen historielag på grunn av deres sterke engasjement for lokalhistorien over flere år. Hvert år har historielaget anstrengt seg for å sette sammen et variert og rikholdig program som er tett knyttet til årets tema, og de har også samarbeidet tett med Sør-Troms museum og Salangen kommunes kulturkontor og andre aktører.

Kulturminnedagene for 2016 ble holdt 10. og 17.september. Den 10. september ble viet temaet registrering av kulturminner. 17. september var det demonstrasjon av tradisjonshandverk. Begge arrangementene ble holdt på Regionmuseet på Lundbrygga i sentrum av Sjøvegan