Årbøker i Salangen

Bibliografi over årbøkene

Astrid Utnes har laget denne bibliografien over årbøkene fra 1985 til 2020. Nyttig når en søker etter det som er skrevet i disse 35 utgavene:

Bibliografi for Årbok for Salangen

1985:

Redaksjonskomitéen for «Årbok for Salangen 1985»…………………………………..   side 2

Eliseus Johan Rønhaug: Treet……………………………………………………………………. side 3

Ole Mads Prestbakmo: Fra Historielaget…………………………………………………….             side 4

Kyrre Finn: Helsing til landsdelen vår……………………………………………………….. side 5

Jakob Rensaa: Gammelstua – slik jeg husker den……………………………………….. side 6

Ole Mads Prestbakmo: Glimt fra Astafjord Tinglag……………………………………… side 8

Ottar Prestbakmo: Idrett i Salangen før siste krig……………………………………….. side 10

Jakob Markussen: Salangsverket ………………………………………………………………. side 17

Gustav Jensen: sang ved innvielsen av Medby skole…………………………………… side 18

Johan Reingjerdskog: To bjørnesoger………………………………………………………… side 20

Per Tønder: Salangen og vegsamband med nabobygdene…………………………… side 23

Erling Uthaug: En gård og ei grend blir til…………………………………………………… side 26

Fra Ole Ovesens notatbok: Solbakken ……………………………………………………….. side 32

Fru doktor Godske: Prolog ved basar til inntekt for ansettelse av

sykepleierske i bygda høsten 1918……………………………………………………………. side 35

Jakob Markussen: Famnvedtrafikken fra Sjøvegan……………………………………… side 36

Jakob Markussen: Biler og fly kommer til Salangen…………………………………….. side 38

Herleiv Dahl: Esaias Nilsen – en bygdepoet i Salangen………………………………… side 41

Eva Jensen: Astrid Jensen: Minner fra en barndom …………………………………….. side 45

Olav Løkse: Litt om kjeldene til lokalhistoria……………………………………………… side 49

Johan Reingjerdskog: Krigsvåren 1940……………………………………………………… side 53

Bjørn Rønhaug: «Epler på tysk»………………………………………………………………… side 55

Else Fredheim: Folk under andre verdenskrig……………………………………………. side 57

Erling Bjørstad: Prolog til 100-årsjubileet for Salangen kirke i 1964…………… side 59

Jakob Markussen: Utflytter hilser heimbygda……………………………………………. side 62

Reidar Åsbakk: Til minne om Salangen kirke……………………………………………… side 64

Melkekurs på Lavangsnes (bilde)………………………………………………………………. side 65

Hans Karlsen: 40 år i frihet……………………………………………………………………….. side 66

Bilder………………………………………………………………………………………………………. side 70

Slutt…………………………………………………………………………………………………………. side 71